Białystok, ul. Gdańska 12     Tel: (85) 740 33 17
Szukaj

O FIRMIE

Firma istnieje od 2003 roku. Rozwija się dość prężnie - początek stanowiła jednoosobowa działalność gospodarcza, obecnie stała kadra to 16 osób, oraz 3 osoby współpracujące z biurem. Trzon stanowi pięciu kierowników zespołów projektowych do których dołączani są asystencji w liczbie niezbędnej do zaprojektowania konkretnego obiektu (stosownie do wielkości, zakresu i skomplikowania obiektu). W razie konieczności zespoły są łączone ze sobą.

O szerokim zakresie działalności świadczą wykonane do tej pory projekty. Znaczna część z nich jest już zrealizowana lub jest w trakcie realizacji. W wielu projektach uczestniczyliśmy od wstępnych koncepcji projektowych do odbiorów końcowych.


NASZE PROJEKTY

Wiele firm, instytucji oraz klientów indywidualnych powierzyło projektowanie instalacji dla swoich obiektów. Realizujemy projekty bezpiecznych i nowoczesnych instalacji. Prowadzimy również nadzory autorskie i inwestorskie.

Firma zajmuje się projektowaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych, w pełnym zakresie i dla wszystkich typów obiektów. Wykonujemy również projekty przyłączy, sieci i linii niskiego, oraz średniego napięcia, teletechnicznych kanalizacji kablowych i innych instalacji zewnętrznych. W zakres instalacji elektrycznych wchodzą wszelkie instalacji niskiego napięcia wymagane dla obiektów typu: biurowego, handlowego, magazynowego, przemysłowego, mieszkaniowego, użyteczności publicznej, obiekty sportowe i służby zdrowia. W zakresie instalacji teletechnicznych projektujemy: systemy sygnalizacji pożarowej, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, instalacje kontroli dostępu, alarmowe i dozorowe CCTV, instalacje domofonowe, radiowo-telewizyjne i satelitarne, telefoniczne i komputerowe oraz niskoprądowe.

W zakresie swoich usług oferujemy również sporządzanie kosztorysów, oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót. Przygotowujemy także ekspertyzy budowlane w zakresie instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych i charakterystyki energetyczne budynków.

Współpracujemy z wieloma firmami wykonawczymi świadcząc usługi na ich rzecz, ewentualnie posiłkując się ich wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Firma na stałe współpracuje również z dwoma niezależnymi projektantami na zasadach wymiany wiedzy technicznej, konsultacji, oraz optymalizacji przyjmowanych rozwiązań technicznych i weryfikacji wszystkich projektów.

Posiadamy wszelkie kwalifikacje do projektowania instalacji będących w zakresie naszej działalności. Część kadry osobowej posiada również licencje pracowników zabezpieczenia technicznego II stopnia, większość świadectwa kwalifikacyjne D i/lub E . Nasi pracownicy posiadają pełne uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Dbamy o poszerzanie naszej wiedzy uczestnicząc w sympozjach dotyczących tematyki energetyki, ochrony przeciwpożarowej, ochrony mienia, oraz we wszelkich szkoleniach organizowanych przez producentów i wytwórców, a także stowarzyszenia branży elektrycznej.

Działamy przede wszystkim na zlecenie Architektów, ale również na bezpośrednie zlecenie firm, osób prywatnych, oraz wykonawców.

Przygotowane przez nas projekty opracowane są z pełną rzetelnością i profesjonalizmem, są zgodne z Polskimi Normami, aktualnymi przepisami i najnowszą wiedzą techniczną. Gwarantujemy ich jakość - są weryfikowane przez wysokiej klasy projektantów oraz posiadają wszelkie niezbędne uzgodnienia. Przygotowujemy pełne dokumentacje projektowe zawierające: projekty, przedmiary, kosztorysy oraz specyfikacje wykonania i odbioru robót.

Duże doświadczenie zawodowe projektantów i szeroka kadra pozwala nam zająć się w zasadzie każdym projektem.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

OSTATNIO DODANE

Nadzór inwestorski - Elam Białystok
17/10/2014 - 11:41
Iluminacja obiektów - Elam Białystok
17/10/2014 - 08:46
Inteligentny Dom
16/10/2014 - 08:25

DANE TELEADRESOWE

ELAM Dariusz Jarmoc i wspólnicy s.j.
Białystok 15-249, ul. Gdańska 12
Tel. (85) 740 33 17
Fax (85) 740 33 16
E-mail: mariusz.klokowski@elam.pl